หอเกียรติยศ - เวิลด์ 121

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Boggy.
วันที่ 31.01.2022 เวลา 07:45

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Snyltarn
วันที่ 19.11.2021 เวลา 06:22

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Snyltarn
วันที่ 13.10.2021 เวลา 16:01

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Boggy.
วันที่ 01.09.2021 เวลา 01:40

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Lite User
วันที่ 22.07.2021 เวลา 09:48

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
Snyltarn
วันที่ 21.01.2022 เวลา 13:46

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
Snyltarn
วันที่ 20.11.2021 เวลา 23:08

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
Boggy.
วันที่ 21.09.2021 เวลา 14:10

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
=NewHope=
วันที่ 24.07.2021 เวลา 15:29

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
Snyltarn
วันที่ 30.12.2021 เวลา 21:48

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
PXEIronThane
วันที่ 07.11.2021 เวลา 12:34

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
KUBERA
วันที่ 26.09.2021 เวลา 12:08

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
TwistedxChick
วันที่ 25.07.2021 เวลา 21:36

รางวัลประจำวันจาก 2022-07-01

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
Goggen

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
Mizu

ผู้สนับสนุนประจำวัน
max2021

นักปล้นสะดมประจำวัน
=Destroyer=

นักปล้นสะดมประจำวัน
=Destroyer=

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
=Destroyer=