เวิลด์ 121 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 5833
หมู่บ้านทั้งหมด: 26.781 (4.59 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 15.212
หมู่บ้านคนเถื่อน: 11.564
หมู่บ้านโบนัส: 1.737
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 64 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 261
ข้อความที่ถูกส่ง: 75.366 (12.92 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 40.431 (6.93 ต่อผู้เล่น)
การเคลื่อนกองกำลัง: 57.947 (9.93 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 4.535 (0.78 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 421
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 3.036
คะแนนทั้งหมด: 53.811.258 (9.225 ต่อผู้เล่น, 2.009 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 601.369.045
 • 552.334.893
 • 623.941.166
กองกำลังทั้งหมด:
 • 16,413 ล้าน
 • 11,596 ล้าน
 • 10,426 ล้าน
 • 2,499 ล้าน
 • 4,807 ล้าน
 • 1,552 ล้าน
 • 567.150
 • 282.113
 • 3.289
 • 2.009
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 2814
 • 1988
 • 1787
 • 428
 • 824
 • 266
 • 97
 • 48
 • 1
 • 0
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 613
 • 433
 • 389
 • 93
 • 179
 • 58
 • 21
 • 11
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: 1918
เผ่าใหม่ล่าสุด: HELP!

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 11:12